top of page

Сајбер политики и процедури

Помагајќи ви да ги поставите основните правила за вашиот персонал

Можеме да ви помогнеме со:

  • Преглед на постојните политики и процедури

  • Пишување нови политики и процедури

  • Прилагодени шаблони се исто така достапни

  • Гледајќи ја применливоста на заштитните безбедносни барања на НЗ (PSR)

  • Гледајќи ја применливоста на прирачникот за безбедноста на информациите во НЗ (ISM)

  • Преглед на сајбер еластичност

  • Модел на зрелост на компјутерска способност

  • Мапа на патот за компјутерска обука

bottom of page