top of page

Обука за проценка на сајбер ризик

Идентификувајте ги и заштитете ги вашите клучни средства со извршување на сопствени проценки на ризик

Кој треба да го направи курсот?

  • Поединци кои сакаат да можат да ги извршуваат своите сопствени проценки на ризикот во куќата

  • C-Suite, безбедносни професионалци, планери за деловен континуитет, персонал за усогласеност, менаџери за ризици и други

  • Персоналот треба да изврши формална проценка на ризик за да ги задоволи барањата за PCI-DSS

  • Техничари за информатичка технологија кои сакаат да го зголемат своето знаење за безбедноста во мрежата

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page