top of page

Курс за технички писатели за персонал за сајбер безбедност

Овој курс ќе резимира како пишувате и комуницирате технички и нетехнички советници и извештаи во практичен и концизен формат што дава јасност на разновидната публика.

Кој треба да го направи курсот?

Публиката за овој курс е вашиот персонал и менаџери одговорни за подготвување информации за внатрешно или надворешно ослободување на вашата организација.

Што ќе научите

Ние ќе ви помогнеме да разберете како да идентификувате информации што вашите читатели ќе ги најдат информативни и ќе им дадат јасност на вашата порака, покривајќи ги следниве теми;

  • Идентификување и разбирање на вашата целна публика

  • Избор на точни формати за известување, вклучувајќи соопштенија за печатот

  • Како да напишете советодавник, кој треба да биде вклучен, одредувајќи точни содржини

  • Идентификување и одржување на складиште со еден извор

  • Кодекс на однесување за технички писатели

  • Разбирање и одржување на барањата за приватност

  • Постапки за советување и објавување извештаи

  • Советнички и извештаи техники за домаќинство

bottom of page