Услуги Cyber365

Откријте ја нашата експертиза

Проценки на сајбер ризик

Идентификувајте кои средства се ранливи и потоа утврдете го најдобриот начин за заштита на тие средства

Создадете, управувајте, распоредувајте тимови за сајбер-битка

Подготовка на одбрана

writing on computer
Computers

Општи барања за заштита на податоци (GDPR)

Проценки на влијанието врз приватноста

КЛУЧНИ ЗБОРНИЦИ

Резервирајте еден од нашите сајбер експерти

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

Политики и процедури за компјутерска безбедност

Политиките за компјутерска безбедност поставуваат стандарди на однесување за вашиот персонал, потенцијално елиминирајќи некои од вашите ранливости

Општи барања за заштита на податоци (GDPR)

Проценки на влијанието врз приватноста

Business Partners at Work