top of page

Услуги Cyber365

Откријте ја нашата експертиза

Проценки на сајбер ризик

Идентификувајте кои средства се ранливи и потоа утврдете го најдобриот начин за заштита на тие средства

Подготовка на одбрана

writing on computer
Man Hands On Keyboard

Политики и процедури за компјутерска безбедност

Политиките за компјутерска безбедност поставуваат стандарди на однесување за вашиот персонал, потенцијално елиминирајќи некои од вашите ранливости

Општи барања за заштита на податоци (GDPR)

Проценки на влијанието врз приватноста

Business Partners at Work
Computers

Општи барања за заштита на податоци (GDPR)

Проценки на влијанието врз приватноста

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

КЛУЧНИ ЗБОРНИЦИ

Резервирајте еден од нашите сајбер експерти

Public Speaker
bottom of page