Услуги Cyber365

Откријте ја нашата експертиза

Проценки на сајбер ризик

Идентификувајте кои средства се ранливи и потоа утврдете го најдобриот начин за заштита на тие средства

Создадете, управувајте, распоредувајте тимови за сајбер-битка

Подготовка на одбрана

writing on computer

КЛУЧНИ ЗБОРНИЦИ

Резервирајте еден од нашите сајбер експерти

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

Политики и процедури за компјутерска безбедност

Политиките за компјутерска безбедност поставуваат стандарди на однесување за вашиот персонал, потенцијално елиминирајќи некои од вашите ранливости

Општи барања за заштита на податоци (GDPR)

Проценки на влијанието врз приватноста

Business Partners at Work