top of page

Он-лајн, работилници за видео конференции и обука за лице

Обука за сајбер безбедност

Обуката за компјутерска безбедност е насочена и кон комерцијалниот и кон владиниот сектор, и за нетехничкиот и за техничкиот персонал.

Друга обука

Cyber ​​365 е дел од тим експерти за предмети и може да понуди низа други курсеви за обука од други наши специјалисти.

</s></s>

Обука и едукација

Обука за проценка на сајбер ризик

Cyber Risk Assessment.jpg

Создавање тим за сајбер-битка

(Тим за одговор на инциденти во компјутерска безбедност)

Agency-1200x1200-layout2153-1faq8e8 (1).

Распоредување на тим за сајбер-битка

(Управување со инциденти)

Сајбер безбедност
Свесност

Cyber awareness Training.jpg

Управување со тим за битковина

(Тим за одговор на инциденти во компјутерска безбедност)

Agency-1200x1200-layout1659-1faq69d (1).

Друга обука

Agency-1200x1200-layout511-1faq8er (2).j
Agency-1200x1200-layout2071-1faq693.jpg
bottom of page