top of page
VR Goggles

Проценки на сајбер ризик

Вашиот прв чекор во утврдувањето што треба да го заштитите

Do you know how resilient your organisation is against a cyber attack?

Проценката на сајбер ризикот (сајбер откритие) ќе:

 • Идентификација и приоритет на средства кои се изложени на ризик и треба да се бранат

 • Долгорочна стратегија за заштита

 • Стратегија за ублажување (развој на план за одбрана)

 • Разбирање на врската помеѓу безбедноста на информациите, деловниот континуитет, ИТ-операциите и управувањето со оперативниот ризик

 • Добијте работно знаење за оперативниот ризик, заканата, ранливоста, влијанието, услугите и нивните сродни средства

 • Стратегии кои вклучуваат:

  • Создавање на битка тим (обука на персонал за одбрана во случај на напад)

  • Управување со тим за битка

  • Распоредување на тим за борба за време и по сајбер напад

</s></s>

bottom of page